ชื่อ : นายสายัณ รามัญศรี
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง


ที่อยู่ : 1625 ถ.ทรงเมือง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทร : 0-2383-0339 ต่อ 107 , 089-099-8302